Ogłoszenia drobne Przemyśl Ogłoszenia drobne Przemyśl
www.ogloszenia.przemysl.plKurs Pełnomocnik i auditor wewnętrzny Systemu HACCP


Kompleksowe szkolenie przedstawiające obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność ze sprawowanej funkcji Pełnomocnika ds. Systemu HACCP. Szkolenie przygotowuje przyszłych auditorów wewnętrznych i pełnomocników do efektywnego przeprowadzenia auditów. Kurs kierujemy dla kandydatów na Pełnomocników oraz auditorów wewnętrznych systemu HACCP oraz osób zainteresowanych tematyką. Po ukończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu końcowego uczestnik może pełnić funkcję auditora wewnętrznego oraz Pełnomocnika Systemu HACCP. Podczas dwóch dni szkolenia zostaną omówione między innymi: 1.Wymagania prawne w Polsce i UE w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 2.Wprowadzenie i podstawowe informacje dotyczące systemu HACCP 3.Metodyka wdrażania systemu HACCP 4.Wymagania normy ISO 22000 w kontekście spełnienia zasad systemu HACCP 5.Zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności Pełnomocnika ds. HACCP 6.Projektowanie przykładowej dokumentacji wg 12 etapów wdrożenia systemu. 7.Terminologia, rodzaje, cele auditu, obowiązki stron auditu. 8.Praktyczne prowadzenie auditu. Koszt szkolenia: 810 złotych netto + 23% VAT Cena zawiera: certyfikaty Pełnomocnika i auditora wydane przez Centrum Zarządzania Jakością INFOX Sp. z o.o. oraz przez jednostkę certyfikującą ( dla osób które zdały pozytywnie egzamin) materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej i papierowej , poczęstunek, przerwy kawowe. Termin szkolenia 12-13 sierpień 2015 Miejsce: Centrum Zarządzania Jakością INFOX Sp. z o.o ul. Kalwaryjska 69, Kraków Zgłoszenia: Warunkiem udziału w szkoleniu jest wypełnienie i przesłanie formularza szkoleniowego faxem na numer: (12) 653 20 13, (12) 295 08 00 lub elektronicznie na adres : szkolenia@czj-infox.pl O przyjęciu decyduje kolejność przesyłania zgłoszeń. Zapraszamy również na naszą stronę internetową, na której poznacie Państwo szeroki zakres naszych usług : http://czj-infox.pl/ NIP: 735-23-89-549 Numer KRS: 0000144235 - Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Wysokość kapitału zakładowego: 50 000 PLN

Autor: Infox

Ogłoszenie nr 314364, z dnia: 2015-06-29

KONTAKT:


email:
tel.:126532013

To ogłoszenie znajdziesz pod adresem:
www.ogloszenia.przemysl.pl/314364

Prosimy o poinformowanie osoby kontaktowej, że ogłoszenie zostało znalezione na
www.ogloszenia.przemysl.pl
Pomoże to nam w skutecznej promocji serwisu. Dziękujemy