Ogłoszenia drobne Przemyśl Ogłoszenia drobne Przemyśl
www.ogloszenia.przemysl.plSTAŻE I SZKOLENIA DLA OSÓB PO 29 ROKU ŻYCIA


Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza osoby chcące zdobyć nowy zawód, uzupełnić kwalifikacje i odbyć płatny staż zawodowy oraz uzyskać zatrudnienie do udziału w projekcie „NOWE UMIEJĘTNOŚCI - NOWE PERSPEKTYWY” realizowanym w ramach Działania 7.1 „Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy - projekty konkursowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. W RAMACH PROJEKTU OFERUJEMY: - 6 - miesięczne staże zawodowe - szkolenia zawodowe wg potrzeb połączone ze stypendium szkoleniowym (np. operator CNC, operator koparko-ładowarki, fryzjer, kosmetyczka, kadry i płace, księgowość, pracownik administracyjno-biurowy z obsługą komputera i wiele innych) - doradztwo zawodowe - zatrudnienie na min. 3 m-ce Zapewniamy: - zwrot kosztów dojazdu na wszystkie formy wsparcia - stypendium szkoleniowe dla osób uczestniczących w szkoleniach zawodowych, stypendium stażowe, - wyżywienie w trakcie szkoleń oraz materiały szkoleniowe, - ubezpieczenie NNW. Do projektu zapraszamy osoby bezrobotne, powyżej 29 roku życia (ukończone 30 lat), zamieszkałe na obszarze województwa podkarpackiego (według Kodeksu Cywilnego), należące do jednej z poniższych grup: • kobiety • osoby w wieku od 50 roku życia • osoby długotrwale bezrobotne • osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych Osoby zainteresowane wzięciem udziału w projekcie powinny wypełnić Formularz rekrutacyjny dotyczący udziału w projekcie i dostarczyć go osobiście lub pocztą/kurierem do Biura Projektu w niżej wskazanym terminie. Termin przyjmowania Formularzy rekrutacyjnych: 29.01.2019 r. - 27.02.2019 r. Dokumenty związane z udziałem w projekcie, w tym Formularz rekrutacyjny są dostępne na stronie internetowej PARR S.A. www.noweperspektywy.parr.pl oraz w Biurze Projektu. Adres Biura Projektu: Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. ks. Piotra Skargi 7/1 (I piętro, pokój nr 22), 37-700 Przemyśl tel. (16) 633 63 88, wew. 5, kom. (+48) 881 363 197 e-mail: noweperspektywy@parr.pl, www.noweperspektywy.parr.pl Budynek, w którym mieści się Biuro Projektu jest dostosowany architektonicznie do osób z niepełnosprawnościami. Cena: 1000

Autor: PARR S.A.

Ogłoszenie nr 516974, z dnia: 2019-02-13

KONTAKT:


email: Autor zastrzegł swój adres e-mail*
tel.:(16) 633 63 88


* - Aby wysłać e-mail do autora ogłoszenia wejdź na stronę www z ogłoszeniem i kliknij w link "Kliknij aby odpowiedzieć na ogłoszenie"ZDJĘCIA:


To ogłoszenie znajdziesz pod adresem:
www.ogloszenia.przemysl.pl/516974

Prosimy o poinformowanie osoby kontaktowej, że ogłoszenie zostało znalezione na
www.ogloszenia.przemysl.pl
Pomoże to nam w skutecznej promocji serwisu. Dziękujemy