Ogłoszenia drobne Przemyśl Ogłoszenia drobne Przemyśl
www.ogloszenia.przemysl.plBiznes plany na zaliczenie usługi budowlane


Wstę.......................... 6 Biznes Plan Firmy Remontowo – Budowlanej ............................... 7 1. Idea pomysłu ....................................................................................................................... 7 1.1 Pomysł na biznes ......................................................................................................... 7 1.1.1 Opis dobra ............................................................................................................ 7 1.1.2 Potrzeba ................................................................................................................ 7 1.1.3 Rynek .................................................................................................................... 7 1.2 Źródła finansowania .................................................................................................... 8 1.3 Struktura kapitałowa (do bilansu otwarcia) ................................................................. 9 1.4 Struktura udziałowa kapitału własnego ..................................................................... 10 2. Forma prawno – organizacyjna ......................................................................................... 12 2.1 Zezwolenia ................................................................................................................. 12 2.2 Nazwa firmy .............................................................................................................. 12 2.3 Zgłoszenie do urzędów .............................................................................................. 12 2.4 Struktura Organizacyjna ............................................................................................ 13 2.5 Opis stanowisk ........................................................................................................... 13 2.6 Procedura produkcji dobra/świadczenia usługi ......................................................... 14 2.6.1 Opis produktu / usług ......................................................................................... 14 2.6.2 Opis procedury przygotowania produktu / wykonywania usługi ....................... 15 2.6.3 Zaopatrzenie – źródła ......................................................................................... 16 2.6.4 Proces przygotowania produkcji / świadczenia usług ........................................ 16 2.6.5 Ocena produktów / usług świadczonych przez konkurencję .............................. 18 3. Część marketingowa ......................................................................................................... 19 3.1 Analiza ryku ............................................................................................................... 19 3.1.1 Wielkość rynku ..................................................................... 19 3.1.2 Segmentacja rynku ............................... 19 3.1.3 Charakterystyka branży ...................................................................................... 23 3.2 Strategia marketingowa ............................................... 23 3.2.1 Strategia ze względu na pozycję rynkową i atrakcyjność na rynku ................... 23 4 5 3.2.2 Strategia ze względu na metodę zdobywania rynku ........................................... 23 3.2.3 Strategia w zależności od zajmowanej pozycji .................................................. 23 3.3 Marketing – mix model 4P. ....................................................................................... 23 3.3.1 Produkt (product) ................................................................................................ 23 3.3.2 Cena (price) ........................................................................................................ 24 3.3.3 Dystrybucja (place)............................................................................................. 24 3.3.4 Promocja (promotion) ........................................................................................ 24 4. Cześć finansowa ..................................................................... 25 4.1 Bilans otwarcia (w pierwszym miesiącu) .................................................................. 25 4.2 Rachunek zysków/strat (w ujęciu miesięcznym) ....................................................... 25 4.2.1 Kalkulacja przychodów ...................................................................................... 25 4.2.2 Kalkulacja kosztów............................................................................................. 26 4.2.3 Dochód ............................................................................................................... 27 4.2.4 Próg rentowności ................................. 27 4.2.5 Rachunek przepływów (pieniężnych tabela w rocznym rozbiciu) ..................... 28 4.3 Bilans zamknięcia (na koniec prognozowanego okresu w 12 m-cu) ......................... 29 Podsumowanie .......................................................................................................................... 31 Bibliografia ............................................................................................................................... 32 Spis rysunków .................. 32 Spis tabel ...................................................................................... Spis wykresów ........................................................ 33 Załączniki .................................................. 34

Autor: piotr

Ogłoszenie nr 641554, z dnia: 2021-09-01

KONTAKT:


email:


ZDJĘCIA:


To ogłoszenie znajdziesz pod adresem:
www.ogloszenia.przemysl.pl/641554

Prosimy o poinformowanie osoby kontaktowej, że ogłoszenie zostało znalezione na
www.ogloszenia.przemysl.pl
Pomoże to nam w skutecznej promocji serwisu. Dziękujemy