Ogłoszenia drobne Przemyśl Ogłoszenia drobne Przemyśl
www.ogloszenia.przemysl.plBEZPŁATNE SZKOLENIA DLA PRACUJĄCYCH


Zachęcamy do korzystania z dofinansowania ze środków na kursy dla pracodawców i pracowników (nie obejmuje samozatrudnionych). ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W PRZEMYŚLU TEL. 508-562-334 Pomagamy bezpłatnie pracodawcom zainteresowanym skorzystaniem z dofinansowania poprzez: * określenie potrzeb, typów i zakresu uprawnień, * przygotowanie dokumentów potrzebnych do załączenia do wniosku, * przygotowanie programów i harmonogramów szkoleń, * omówienie kompletu niezbędnej dokumentacji (wniosek, załączniki - m.in. zaświadczenie o pomocy de minimis). Wysokość wsparcia zależna jest od wielkości przedsiębiorstwa, którego pracownicy są zgłaszani: - 100% dofinansowania przy zatrudnianiu przez przedsiębiorstwo do 9 pracowników, - 80% dofinansowania przy zatrudnianiu przez przedsiębiorstwo 10 i więcej pracowników. Wsparcie nie obejmuje osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą oraz pracowników zatrudnionych krócej niż od 3 miesięcy. W ramach powyższego funduszu dofinansowanie udzielane jest na kursy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych, w określonych priorytetach.: 1. Wszystkie kursy dla instruktorów praktycznej nauki zawodu w przedsiębiorstwach, w których są organizowane staże dla uczniów. 2. Kursy w zawodach deficytowych - może a nich skorzystać każdy pracodawca i pracownik, m.in.: - spawanie - wszystkie metody, - koparki jednonaczyniowe, - koparko-ładowarki, - ładowarki jednonaczyniowe, - spycharki, - równiarki. 3. Wszystkie kursy dla pracowników 45+. 4. Wszystkie kursy dla rodziców, którzy pracują i powrócili na rynek pracy po przerwie związanej z przebywaniem na urlopie rodzicielskim. 5. Wszystkie kursy dla pracowników spółdzielni socjalnych. Ubieganie się o dofinansowanie wymaga wcześniejszego przygotowania szeregu dokumentów, dlatego prosimy o kontakt z wyprzedzeniem. ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W PRZEMYŚLU TEL. 508-562-334

Autor: ZDZ Wilsona 12

Ogłoszenie nr 646127, z dnia: 2022-09-02

KONTAKT:


email:
tel.:16 678 24 04
kom.:508-562-334


ZDJĘCIA:


To ogłoszenie znajdziesz pod adresem:
www.ogloszenia.przemysl.pl/646127

Prosimy o poinformowanie osoby kontaktowej, że ogłoszenie zostało znalezione na
www.ogloszenia.przemysl.pl
Pomoże to nam w skutecznej promocji serwisu. Dziękujemy