Ogłoszenia drobne Przemyśl Ogłoszenia drobne Przemyśl
www.ogloszenia.przemysl.plZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM W FIRMIE ODPADY EKOEXPERT BIAŁYSTOK


Firma EkoExpert Doradztwo Ekologiczne i Gospodarcze Sp. z o.o. od ponad 15 lat zapewnia klientom usługi profesjonalnego doradztwa ekologicznego oraz kompleksowej obsługi ekologicznej obejmującej najważniejsze obszary oddziaływania prowadzonej działalności na środowisko. Współpraca ekologiczna z firmą EkoExpert pozwala na powierzenie wypełniania obowiązków środowiskowych doświadczonym ekspertom środowiskowym, którzy zgodnie z obowiązującymi przepisami przygotują wszelkie opracowania środowiskowe tj. raporty środowiskowe, sprawozdania środowiskowe, operaty wodno prawne, analizy i oceny środowiskowe, przeprowadzą audyt środowiskowy w celu oceny prowadzonej dokumentacji, określenia potrzeb środowiskowych firmy, możliwości dostosowania działalności do wymogów ochrony środowiska, możliwości pozyskania finansowania dla projektów ekologicznych. Usługi środowiskowe realizowane na rzecz firmy przez firmę EkoExpert dostosowane są do struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa, obowiązków środowiskowych, którym podlega przedsiębiorstwo na mocy obowiązujących przepisów o ochronie środowiska, rodzaju prowadzonej działalności oraz kompetencji osób odpowiedzialnych za zarządzanie ochroną środowiska w firmie. Firma EkoExpert zapewnia doradztwo ekologiczne i biznesowe w prowadzonej działalności, najwyższej jakości opracowania dokumentacji środowiskowej, możliwość reprezentowania firmy w trakcie kontroli środowiskowej oraz dostosowania działalności firmy, procedur, procesów do standardów ochrony środowiska, które określają stosowne przepisy. Eksperci środowiskowi z firmy EkoExpert dbają o terminowe składanie raportów, sprawozdań oraz rzetelne prowadzenie wymaganej dokumentacji środowiskowej dla potrzeb zarządzania ochroną środowiska w firmie, zarządzania odpadami, zarządzania projektami ekologicznymi. Firma EkoExpert oferuje wsparcie doświadczonych ekspertów środowiskowych, którzy w ramach obsługi ekologicznej zadbają o dokumentację środowiskową, dostosowanie działalności do wymogów ochrony środowiska w firmie, pozyskanie finansowania dla projektów ekologicznych w firmie. Współpraca ekologiczna z firmą EkoExpert daje możliwość elastycznego dostosowania warunków współpracy do potrzeb firmy, dowolnego określenia zakresu współpracy ekologicznej, wsparcie i doradztwo doświadczonego doradcy środowiskowego oraz gwarancję prowadzenia firmy zgodnie z prawem. Usługi ekologiczne realizowane przez profesjonalistów z EkoExpert pozwolą zminimalizować ryzyko kar administracyjnych za niedopełnienie obowiązków sprawozdawczych, rozliczeniowych, ewidencyjnych oraz zapewnią możliwości rozwoju oraz podniesienie konkurencyjności firmy na rynku. Zachęcamy do kontaktu z doradcą pod numerem 85 744 44 60 lub zapoznania się z ofertą na stronie www.ekoexpert.com.pl

Autor: EkoExpert Doradztwo Ekologiczne i Gospodarcze

Ogłoszenie nr 667337, z dnia: 2021-12-10

KONTAKT:


email:
tel.:857444460


ZDJĘCIA:


To ogłoszenie znajdziesz pod adresem:
www.ogloszenia.przemysl.pl/667337

Prosimy o poinformowanie osoby kontaktowej, że ogłoszenie zostało znalezione na
www.ogloszenia.przemysl.pl
Pomoże to nam w skutecznej promocji serwisu. Dziękujemy