Ogłoszenia drobne Przemyśl Ogłoszenia drobne Przemyśl
www.ogloszenia.przemysl.plZARZĄDZANIE OCHRONĄ ŚRODOWISKA ODPADAMI OBSŁUGA EKOEXPERT


Firma EkoExpert Doradztwo Ekologiczne i Gospodarcze Sp. z o.o. korzysta z wieloletniego doświadczenia oraz znajomości aktualnego stanu prawnego w zakresie zarządzania ochroną środowiska w firmie w celu zapewnienia klientom najlepszej jakości usług środowiskowych oraz kompleksowych rozwiązań dla firm z zakresu ochrony środowiska. Firma EkoExpert stworzyła ofertę kompleksowych usług środowiskowych dla firm zapewniających firmie zgodne z prawem prowadzenie działalności, terminowe składanie raportów środowiskowych, sprawozdań środowiskowych, wnoszenie opłat środowiskowych. Doradcy środowiskowi z firmy EkoExpert zapewniają profesjonalne doradztwo środowiskowe, doradztwo biznesowe związane z ochroną środowiska, optymalizacją kosztów środowiskowych, oceną możliwości poprawy ekologicznego wizerunku firmy, opłacalnością inwestowania w OZE, oceną możliwości realizacji projektów środowiskowych w firmie. Współpraca ekologiczną z firmą EkoExpert pozwala na wybór dostosowanej do potrzeb środowiskowych firmy oferty usług środowiskowych, wybór najkorzystniejszej formy współpracy oraz szczegółowe określenie potrzeb środowiskowych firmy na podstawie wyników audytu środowiskowego zrealizowanego przez ekspertów środowiskowych z EkoExpert. Audyt środowiskowy w firmie umożliwia ocenę zakresu obowiązków środowiskowych firmy, ocenę możliwości firmy do samodzielnego realizowania obowiązków środowiskowych, wskazuje obszary działalności firmy, które w sposób szczególny oddziałują na środowisko tj. zarządzanie odpadami. Firma EkoExpert zapewnia kompleksową obsługę ekologiczną firm, z możliwością dostosowania zakresu współpracy do potrzeb firmy. Eksperci środowiskowi z EkoExpert opracowują wszelkie dokumenty środowiskowe wymagane w prowadzeniu działalności: sprawozdania środowiskowe, raporty środowiskowe, operaty wodnoprawne, oceny środowiskowe, analizy środowiskowe, wnioski o pozwolenia środowiskowe, pozwolenia zintegrowane, wyniki pomiarów emisji zanieczyszczeń, karty odbiorców odpadów, ewidencje. Obsługa ekologiczna firmy realizowana przez doświadczonych ekspertów środowiskowych z EkoExpert pozwala na swobodne prowadzenie działalności bez konieczności zatrudniania specjalisty od zarządzania środowiskiem w firmie, szkolenia pracowników czy znajomości aktualnych przepisów dotyczących ochrony środowiska w firmie. Firma EkoExpert przygotowuje firmę do kontroli środowiskowej, reprezentuje firmę w trakcie kontroli środowiskowej oraz przejmuje odpowiedzialność za realizację obowiązków środowiskowych w firmie. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą firmy na stronie www.ekoexpert.com.pl, wypełnienia bezpłatnej ankiety, która pozwoli przedstawić Państwu dostosowaną do potrzeb Państwa firmy ofertę współpracy ekologicznej lub bezpośredniego kontaktu z doradcą środowiskowym pod numerem 85 744 44 60.

Autor: EkoExpert Doradztwo Ekologiczne i Gospodarcze

Ogłoszenie nr 667993, z dnia: 2021-12-20

KONTAKT:


email:
tel.:857444460


ZDJĘCIA:


To ogłoszenie znajdziesz pod adresem:
www.ogloszenia.przemysl.pl/667993

Prosimy o poinformowanie osoby kontaktowej, że ogłoszenie zostało znalezione na
www.ogloszenia.przemysl.pl
Pomoże to nam w skutecznej promocji serwisu. Dziękujemy