Ogłoszenia drobne Przemyśl Ogłoszenia drobne Przemyśl
www.ogloszenia.przemysl.plSyndyk sprzeda udział w nieruchomości


Syndyk masy upadłości upadłego Dariusza Jarmoły – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w postępowaniu upadłościowym prowadzonym w systemie teleinformatycznym (Krajowy Rejestr Zadłużonych) pod sygnaturą akt: RZ1Z/GUp-s/122/2023 (Sąd Rejonowy w Rzeszowie V Wydział Gospodarczy) zaprasza do udziału w aukcji ustnej na zakup udziału w wysokości 3/16 w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkami która odbędzie się w Kancelarii Syndyka Pawła Sieranta w Tarnobrzegu przy ul. Szerokiej 5 w dniu 17 sierpnia 2023 r. o godz. 12:00. Przedmiotem aukcji ustnej jest: 1. udział 3/16 w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkami: mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie bliźniaczej i wiatą drewnianą wraz z wartością prawa własności gruntu tj. działki ewidencyjnej nr 352 o pow. 0,0650 ha położonej w miejscowości Przemyśl, przy ul. Chocimskiej 5, dla której Sąd Rejonowy w Przemyślu Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PR1P/00030798/9 – cena wywoławcza 31 140,00 zł brutto. Jednym z warunkiem skutecznego przystąpienia do aukcji ustnej przedmiotowego udziału jest wpłata wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej przedmiotu aukcji tj. 3 114,00 zł na rachunek bankowy najpóźniej do dnia 14 sierpnia 2023 r. Warunki aukcji ustnej udostępnione są do wglądu na stronie http://www.sierant-wojewoda.pl, w zakładce postępowania upadłościowe konsumenckie – Dariusz Jarmoła oraz w aktach sprawy prowadzonych przez syndyka w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe (Krajowy Rejestr Zadłużonych) pod sygn. akt: RZ1Z/GUp-s/122/2023. Podmiot zainteresowany będzie miał możliwość wizji lokalnej przedmiotu aukcji na swój koszt we własnym zakresie - w dniu 7 sierpnia 2023 r. w godzinach: 10.00 – 12.00. Szczegółowe informacje na temat podlegającego sprzedaży przedmiotu oraz wgląd w operat szacunkowy można uzyskać po wcześniejszym uzgodnieniu dogodnego terminu w Kancelarii Syndyka – ul. Szeroka 5, 39 - 400 Tarnobrzeg, tel. (15) 822 81 77.

Autor: Syndyk

Ogłoszenie nr 703193, z dnia: 2023-07-12

KONTAKT:


email:
tel.:(15) 822 81 77
kom.:502169385

To ogłoszenie znajdziesz pod adresem:
www.ogloszenia.przemysl.pl/703193

Prosimy o poinformowanie osoby kontaktowej, że ogłoszenie zostało znalezione na
www.ogloszenia.przemysl.pl
Pomoże to nam w skutecznej promocji serwisu. Dziękujemy